Titiz Bir Tarihçi: Barbara D. Metcalf

Türkiye’de tarihçi deyince aklınıza ilk kim geliyor? Uzun uzun düşünmeden hemen söyleyiverin. Halil İnalcık merhumu hariç tutacak olursak genellikle popüler tarih üzerine yazıp çizen isimler aklınıza geliyor, değil mi? Kadir Mısıroğlu gibi, Mustafa Armağan gibi, Murat Bardakçı gibi. İlber Ortaylı’yı unutmuş değilim. İlber Ortaylı hiç şüphesiz popüler bir isim. Onu popüler kılan ise tarih ilmine olan katkısı değil, “çok cahilsin keşke ölsen” tarzındaki caps’ler. Aksini iddia edebilmek mümkün mü? Bence değil. Halil İnalcık hocanın çalışmalarını ise takdir ediyorum; fakat “Kutbül Müverrihîn” şeklinde taltif edilen hocanın İslâm bilgisini yetersiz buluyorum. Bir İnalcık Kritiği başlıklı yazıyı okursanız meramımı daha iyi anlayabilirsiniz.

Barbara D. Metcalf

Kısa bir girişten sonra;

Titiz bir tarihçi olduğuna inandığım Barbara D. Metcalf, 13 Eylül 1941’de Philadelphia’da dünyaya geldi. Otobiyografisinde belirttiğine göre en uzun seyahatleri trenle Jersey kıyılarına olan bir ailede büyüdü. 1963’te Wisconsin Üniversitesi’ne girdi. Bu yıllarda Hindistan’a ilgi duymaya başladı. Güney Asya Müslümanları ve Urduca üzerine yoğunlaşan Barbara D. Metcalf, 1974 yılında Ira Lapidus’un ve Hamid Algar’ın rehberliğinde California Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. California Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Barbara D. Metcalf’in uzmanlık sahası Güney Asya Tarihi. Özellikle de Hindistan ve Pakistan’daki Müslüman nüfusun tarihi ile ilgileniyor. California Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi dekanlığı, Asya Çalışmaları Birliği ve Amerikan Tarihi Birliği başkanlığı gibi görevleri yürütmüştür.

 

Islamic Revival in British India Deoband, 1860 – 1900: Bu eser, Barbara D. Metcalf hocanın doktora tezidir. Hint Alt Kıtası’nın en büyük ilmî hareketi olan Dâru’l-Ulûm Diyobend üzerine araştırma yapanların asla bigane kalamayacakları bu önemli eser alanında çok büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Barbara D. Metcalf bu eseri kaleme almadan önce Diyobend’e gelerek Dâru’l-Ulûm’a misafir olmuş, o dönemde rektörlük görevini ifâ eden Kārî Muhammed Tayyib ile tanışma fırsatını yakalamıştır. Bu önemli eserin ehil bir isim tarafından Türkçeye tercüme edilmesi gerçekten de takdire şayan bir hizmet olacaktır.

Modern Hindistan’ın Kısa Tarihi: Barbara D. Metcalf’in kendisi gibi tarihçi olan kocası Thomas R. Metcalf ile birlikte kaleme aldığı bu eserde okurun bahsedilen dönemleri zihninde canlandırabilmesi ve Hindistan coğrafyasına aşinalık kazanabilmesi için fotoğraf ve haritalar yer almakta ve bu eser ilk baskısını yaptığı 2001 yılından beri alanında bir klasik kabul edilmektedir. 

Perfecting Women: Hint Alt Kıtası’nın önde gelen Diyobendî âlimlerinden biri olan ve 1000 civarında eser kaleme aldığı rivayet edilen Eşref Ali Tehânevî’nin kız öğrenciler için hazırladığı ilmihal kitabı Bihişt-i Zîver‘i “Perfecting Women” adıyla İngilizceye çevirmiş ve bu eseri kısmen şerh etmiştir.

Husain Ahmad Madani: The Jihad for Islam and India’s Freedom isimli eserinde bir diğer Diyobendî âlim olan Hüseyin Ahmed Medenî’nin hayatını ve mücadelesini kaleme alan, YouTube’daki yaklaşık 1 saatlik konuşmasında Hint Alt Kıtası’nın en kalabalık topluluğu olan Tebliğ Cemaati’ni anlatan Barbara D. Metcalf’in gayretini takdir ediyorum. Nasıl takdir etmeyim ki? Abdülhamit Birışık’ın Hind Alt Kıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri isimli kitabının önsözünde de belirtildiği üzere; Türkiye’de az eğitimli olanlar bir tarafa, üniversite mezunlarının, hatta aydınların bile ekserisi Hint alt kıtası müslümanları hakkında fazla bilgi sahibi olmadıkları gibi, “Dost ve kardeş ülke” dediğimiz ve gerçekten de öyle olan Pakistan’ın bile tarihi, coğrafi, siyasi ve kültürel durumu hakkında yeterli bilgi yoktur.”

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir