Nüzûl-i Îsâ Literatürü [İnternet Günlüğü]

Hz. Îsâ’nın kıyametin kopmasından önce kıyametin bir alâmeti olarak tekrar dünyaya gelişi anlamına gelen nüzûl-i Îsâ modern zamanlara gelene kadar Ehl-i Sünnet’in üzerinde ittifak ettiği bir mesele iken son birkaç asırdır M. Reşîd Rızâ ve Abdülkerîm el-Hatîb gibi İslâm modernistlerinin etkisiyle tartışma konusu hâline gelmiştir. Nüzûl-i Îsâ’yı inkâr eden müellifler olduğu gibi nüzûl-i Îsâ meselesini inkâr edenlere reddiye kaleme alan Muhammed Zahid Kevserî gibi velud âlimler de vardır. Arapça olarak kaleme alınan eserlerin Türkçeye tercüme edilmesi son yıllarda dilimizde nüzûl-i Îsâ literatürünün oluşmasına vesile olmuştur.

Konuyla ilgili araştırma yapacaklara ve bu konuya ilgi duyanlara kolaylık olması açısından nüzûl-i Îsâ’yı kabul ve red edenler tarafından kaleme alınan eserleri “İnternet Günlüğü” etiketi altında sizler için bir araya getirdim.

İNTERNET GÜNLÜĞÜ

✓ Nüzûl-i Îsâ Meselesi: Zahid el-Kevserî’nin bu eseri Abdülkadir Yılmaz’ın tercümesiyle Rıhle Kitap’tan çıktı.

Nüzul-i İsa (Bir İtirazın Tahlili): Ebubekir Sifil’in reddiye niteliğindeki bu eseri Rıhle Kitap’tan çıktı.

Hz.İsa’nın Dönüşü Meselesi: Nüzûl-î Îsâ’ya dair Zeki Ünal’ın bu eseri Diyanet Vakfı Yayınları etiketiyle çıktı.

✓ Nüzûl-i Îsâ: M. Sabri Efendi’nin Mahmud Şeltût’a reddiyesi Muhammed Uysal’ın tercümesi ile Endülüs Kitap’tan çıktı.

✓ Nüzûl-i Îsâ: İmam Süyûtî’nin bu eseri Harun Çetin’in tercümesiyle İlim & Hikmet’ten çıktı.

Bir Akide Kırılması Nüzul-i İsa: İhsan Şenocak imzasını taşıyan bu eser Hüküm Kitap’tan çıktı.

✓ Nüzûl-i Îsâ (as): Yahya Zekeriyagil’in bu eseri Rahle Yayınları’ndan çıktı.

Nüzul-i Mesih Risalesi: Ahmet Mahmut Ünlü’nün kaleme aldığı bu eser CAH Yayıncılık’tan çıktı.

[Güncellenecektir.]

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir