Mustafa Öztürk Ne Dedi? [İnternet Günlüğü]

Tarihselci Kur’an anlayışı ile tanınan Prof. Dr. Mustafa Öztürk; Kuramer’in “Cihad” konulu sempozyumunda sunduğu “Cihad Âyetleri: Tefsir Birikimine, İslâm Geleneğine ve Günümüze Yansımaları” başlıklı tebliğindeki şu sözleri dolayısıyla tartışmalara sebep oldu:

Kanaatimce vahiy; tevhid, adalet, meâd gibi temel kavramlar olarak nazil olmuş ve bu genel / mücmel kavramsal içerik Hz. Peygamber’in zihninde detaylı hale gelmiştir. Hz. Peygamber temel inanç ve ahlâk ilkeleri uyarınca toplumu dönüştürme hedefini tutturmak üzere o günkü sosyoloji içerisinde durum bağlamına uygun birtakım tikel stratejiler ve taktikler belirleyip imkânlar elverdiği ölçüde bunları tatbik etmiştir. Bu zaviyeden baktığınızda, Kur’an’ın ötekilerle ilişkisinde niçin çok esnek, değişken ve aynı zamanda politik bir dil ve üslûp kullanıldığını anlamak mümkün olabilir. Daha açıkçası, Kur’ân’ın Mekke döneminde Ehl-i kitap, özellikle de Yahudiler hakkında olumlu bir dil kullanmasına rağmen, Tevbe sûresi 29. âyette aynı zümrenin “Allahsızlar” diye nitelendirmesi arasındaki uçurum az çok anlaşılır hale gelir. Kur’an’daki bu keskin üslûp ve tikel hüküm değişikliklerinin tek tek ve lâfzen Allah tarafından belirlendiği kanaatinde değilim. Çünkü Allah’ın bu denli güncel ve politik bir sürecin içinde bizzat müdahil olduğuna kani değilim. Allah’ın bizzat savaşa katıldığı izlenimi veren âyetlerin Hz. Peygamber’in zihnindeki genel ve küllî vahiyden istinbat edilmiş tikel referanslar olduğu kanaatindeyim.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün yukarıdaki sözleri üzerine çok şey yazıldı, çizildi.

Lehte ve aleyhteki bütün yazıları “İnternet Günlüğü” etiketi altında sizler için bir araya getirdim.

İyi okumalar!


İNTERNET GÜNLÜĞÜ

Yazar Ümit Şimşek, Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün konuyla ilgili görüşlerini “Ünlü ilâhiyatçıdan Kur’an ve Resulullah hakkında haddi aşan iddialar” başlığı adı altında derli toplu bir biçimde kendi sitesinde okuyucularla paylaştı.

Türkiye Gazetesi’nden tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil; “Dinde tahribata dikkat!” diyerek Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün vahyin mahiyetine dair sözlerini tenkit eden bir yazı kaleme aldı.

 Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Savaş Kocabaş, Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün görüşlerini ele aldığı Milli Gazete’deki yazısında; “Gerçekten de tarihselcilerin gelenekten referansları var mıdır?” diye sordu.

 Milli Gazete’den Siyami Akyel; “Kur’an’ı tahrif hareketleri-I” ve “Kur’an’ı tahrif hareketleri-II” başlıklı arka arkaya kaleme aldığı yazılarında Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün tartışmaya sebebiyet veren görüşlerini masaya yatırdı.

 Yeniçağ’dan Arslan Tekin, Prof. Dr. Bedia Akarsu’dan bir alıntı ile başladığı “Vuruşmayalım, tartışalım” başlıklı yazısında Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün görüşleri ile alakalı sağduyu çağrısı yaptı.

 Enver Gülşen kendi blogunda kaleme aldığı; “Mustafa Öztürk Meselesi ya da ‘Yüzgörümlüğü’ Ödemeden Kur’an’ı Anlamaya Çalışmanın Kaçınılmaz Sefaleti” başlıklı yazısıyla Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün görüşlerini tenkit ederek tartışmaya dahil oldu.

 Yeni Asır’dan tasavvufî sahada yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Mehmet Demirci “ne şiş yansın ne kebap” minvalinde; “Mustafa Öztürk Polemiği” başlıklı bir yazı yazdı.

 Star Gazetesi’nden Sibel Eraslan; “Hadisleri inkardan sonra sıra Kur’an’a mı geldi?” diye sorarak “Allah aşkına Kitabınızdan şüphe ve mahcubiyet içindeyseniz, bari hoca olmayınız” dedi.

 Talha Hakan Alp; “Değerli tefsirci Mustafa Öztürk’e görüşlerinden dolayı uygulanan baskı ve kuşatmayı kınıyorum.” diyerek Twitter üzerinden Prof. Dr. Mustafa Öztürk’e destek veren bir flood (zincir) yayınladı.

 Haksöz Dergisi’nin 2019 Ocak sayısında Rıdvan Kaya; “Vahye İttiba Yerine Vahyi Biçimlendirmeye Kalkışmak” başlıklı uzunca bir yazı kaleme alarak Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün görüşlerini farklı açılardan tenkit etti.

 Müsellem.net yazarlarından Halid Yaşar; “Mustafa Öztürk’ün Durumu Beyanındadır” başlığıyla kaleme aldığı yazısında; “Öztürk’ün, tenkid ettiği kesim ve kitleleri sadece pejoratif değil, tahkîrâne bir üslupla tenkide yeltendiğini ibretle görmek için birkaç yazısını okumak yeterlidir.” dedi.

 Matûridîlik üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan araştırmacı yazar Melikşah Sezen Müsellem.net’te yayınlanan; “İmam Mâturîdî’den Tarihselci Çıkarmak” başlıklı yazısında isim zikretmeksizin Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün görüşlerini ele aldı.

 Aydın Tonga; “Ortodoks İslamcı yapılar öteden beri İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ü adeta hedef haline getirmişlerdi.” diyerek başladığı yazısında; “Ortodoks İslamcılar Mustafa Öztürk’e neden saldırıyor?” diye sordu.

[Güncellenecektir.]

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir