Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Kendi isteği ile işten ayrılan kişinin kıdem tazminatı almaya hak kazanamayacağı hususunda kamuoyunda yaygın bir kanaat mevcuttur. Ancak bu kanaat doğru değil. 1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun hala yürürlükte olan 14. Maddesinde gayet açık ve net bir biçimde; “Kadının iş akdini evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.”denilmektedir.

1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun hala yürürlükte olan 14. Maddesi şunu anlatıyor: 

1. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde ancak kadın işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Erkek işçi bu hükmün dışındadır.

2. Kadın işçi, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde işten ayrılması halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. Bir yıllık süreyi geçirmesi halinde ise bu hakkını kaybedecektir.

3. Kadın işçinin iş akdini evlilik nedeniyle feshetmesi durumunda ihbar tazminatı ödememek için belirli bir süre çalışması veya belirli bir süre çalışmadığı için ihbar tazminatı ödemesi gerekmemektedir.

4. Evlilik sebebiyle iş akdini sonlandırmak isteyen kadın işçinin bu durumu işverenine bildirmek amacıyla dilekçe vermesi gerekir. Ancak bu dilekçe kesinlikle ama kesinlikle istifa dilekçesi değildir. Evlilik sebebiyle iş akdini sonlandırmak istediği halde istifa dilekçesi veren kadın işçi haklarından feragat etmiş olur.

Bu yazı sadece genel anlamda bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Daha detaylı bilgi için bir avukata müracaat etmekte fayda var.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir