Bir İyilik Hareketi: Su Kuyusu Açmak

Sa’d b. Ubade; “Ya Resûlullah! Annem vefat etti. Onun adına yapacağım hangi hayır daha iyidir?” diye sorduğunda Efendimiz (s); “Su hayrı” cevabını vermiştir. [Muvatta, Ebû Dâvûd, Nesâî]

Hint Alt Kıtası’nın önde gelen isimlerinden biri olan Muhammed Zekeriyyâ Kandehlevî Fezâʾil-i Sadakāt isimli eserinde: “Allah Resûlü’nün (s) en üstün amel olarak su hayrını zikretmesinin sebebi o günlerde Medine’de kıtlık yaşanması, her sıcak ülkede olduğu gibi Medine’de de suya ihtiyaç duyulmasıydı.” dedikten sonra bunda başka faydaların da olduğu şu şekilde açıklamıştır:

Bir hadis-i şerifte insanların, cinlerin ve kuşların içmeleri için su temin eden kimsenin vefatından sonra da ta ki kıyamet gününe dek bunun ecrini alacağından bahsedilmiştir. Bir keresinde Abdullah b. Mübarek’e birisi geldi ve şöyle dedi: “Dizimde yedi yıldır iyileşmeyen bir yara var. Her türlü ilacı ve tedaviyi denedim, meşhur doktorlara gittim; ancak hiçbiri fayda vermedi.” Bunun üzerine Abdullah b. Mübarek: “Su kıtlığının olduğu bir yeri iyice kaz. İnşallah oradan su çıkınca dizinin kanaması durur.” Adam, Abdullah b. Mübarek’in dediğini yaptı ve yarası iyileşti.

Meşhur hadis âlimi Ebû Abdullah Hakim’in yüzünde bazı yaralar vardı. Bütün tedavileri denedi; ancak hiçbiri sonuç vermedi. Bir yıl bu şekilde geçti. Hocası Ebû Osman Sabunî’den kendisi için dua etmesini istedi. Bir Cuma gününden hocası ona uzun uzun dua etti. Cemaat de âmin dedi. Sonraki hafta Cuma günü bir kadın elinde bir kâğıtla çıkageldi. Kağıtta şöyle yazıyordu: “Geçen hafta eve vardığımda Hakim için ısrarla dua ettim ve rüyamda Allah Resûlü’nü (s) gördüm. Şöyle buyurdu: ‘Hakim’e söyle Müslümanlara bolca su temin etsin.’ Bunu duyan Hakim halkın istifadesine sunulmak üzere bir çeşme yaptırdı. Bir hafta sonra da yüzündeki bütün yaralar geçti ve eskisinden de yakışıklı birisi oldu.

Muhammed Zekeriyyâ Kandehlevî merhumun dediklerini duydun.

Mesela sen de sedef hastasısın ve biliyorsun ki;

Dünya nüfusunun onda biri, yani yaklaşık 700 milyon insan temiz suya ulaşamıyor.

Yaklaşık 2 milyar insanın içtiği su hijyen kurallarına uymuyor.

Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor.

Suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor.

Kendin ve insanlık için neden bir su kuyusu açılmasına vesile olmuyorsun?

Bu soru başta nefsime, sonra bu yazıyı okuyan herkese…

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir