Babalık İzni

Eşi doğum yapan erkeğe işveren tarafından babalık izni verilir. Söz konusu izin 4857 sayılı İş Kanunu’nda; “İşçiye eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.” şeklinde “ücretli izin” olarak geçerken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin B fıkrasında ise; “Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir.” şeklinde “babalık izni” olarak geçmektedir.

Babalık izni bağlamında genellikle şu iki soru akla geliyor:

1) Babalık izni ne zaman kullanılmaya başlanır?

Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü şu yönde: “Babalık izninin, söz konusu mazeretin vuku bulduğu tarihten, diğer bir deyişle doğumun meydana geldiği tarihten itibaren başlamak suretiyle kullandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.” Dolayısıyla babalık izni; babanın çalışmış olduğu kamu kurumuna verilecek dilekçe ekindeki “Bebek Doğum Belgesi”nde yer alan tarihten itibaren başlayacak olup, Devlet Personel Başkanlığınca; “doğum olayının gerçekleştiği tarihten itibaren 15 gün veya 1 ay sonra bahsi geçen babalık izninin verilemeyeceği mütalaa edilmektedir.” denilmektedir.

2) Babalık iznine hafta sonları dahil ediliyor mu?

Mevzuatta “iş günü” değil de yalnızca “gün” ibaresi kullanılması sebebiyle babalık iznine hafta sonları da dahil edilir. Daha açık bir ifadeyle; izin aldığınız gün dahil olmak üzere 10 günden sonraki ilk gün göreve başlamanız icap eder.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir